Home » Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN NAILS & BEAUTY BY ME

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nails & Beauty by me verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van Nails & Beauty by me , of om een andere reden persoonsgegevens aan Nails & Beauty by me verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1.Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Nails & Beauty by me, Anita van Petegem, Homoet 34, 3905 WN te Veenendaal. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63412004. De salon is bereikbaar via 06-21714703 of info@nailsandbeautybyme.nl


2. Welke gegevens verwerkt Nails & Beauty by me en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huid en nageldiagnose/intakeformulier
e) Voor – en na foto’s
2. Nails & Beauty by me verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
b) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Nails & Beauty by me
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren
d) Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden (anoniem) na toestemming van u gedeeld op Social Media.


3. Bewaartermijnen
Nails & Beauty by me verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Nails & Beauty by me passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Nails & Beauty by me gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van Nails & Beauty by me kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Nails & Beauty by me zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Nails & Beauty by me je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Nails & Beauty by me via info@nailsandbeautybyme.nl of telefonisch via 06-21714703.


6. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.